Barriers at the surface of the brain

Figuur 8: Schematische voorstelling van de verschillende lagen die aanwezig zijn aan het oppervlak van de hersenen.