CSF-Brain

Figuur 4: Schematische voorstelling van de te onderscheiden barrières in de hersenen. A) De barrières aan het oppervlak van de hersenen; B) Cerebrospinale vloeistof – hersenbarrière (CSFB); C) Bloed – cerebrospinale vloeistofbarrière (BCSFB); en D) Bloed – hersenbarrière (BBB).