Bildersatztext

Figuur 2: Vergelijking tussen het functioneren van het internet en onze hersenen.

Het netwerk van de hersenen

De organisatie van de hersenen kan vergeleken worden met ons glasvezel internet netwerk, bestaande uit aaneengeschakelde kabels die de hele wereld doorlopen. In onze hersenen, verbinden deze kabels, in plaats van landen en steden, onze organen en spieren met de verschillende regio’s in de hersenen om ons alledaags functioneren the orchestreren. De kabels zijn samengesteld uit cellen, dewelke neuronen worden genoemd en zich uitrekken om verbindingen en netwerken te vormen met naburige cellen.

Neuronen besturen onze hersenactiviteit middels een zeer snelle overdracht van informatie over grote afstanden, gebruik makende van elektrische signalen, ook wel actiepotentialen genoemd. Deze elektrische signalen vormen de basis voor elke adem, beweging en hartslag die we maken. Ze zijn extreem gevoelig voor veranderingen in de samenstellingen van de vloeistof die de neuronen omringt, daarom is het noodzakelijk dat de neuronen geïsoleerd worden van de rest van het lichaam om te kunnen functioneren.