Bildersatztext

Figuur 1: Schematische representatie van een dierlijke cel vergeleken met de verschillende afdelingen van een fabriek. Aangepast van "Servier Medical Art"

De cel: De eenheid van het leven

Alle complexe levensvormen bestaan uit cellen. Maar, wat is een cel eigenlijk?

Een cel is de kleinste eenheid waaruit alle levende organismen bestaan en kan vergeleken worden met een kleine fabriek die alle noodzakelijke functies binnen een organisme uitvoert. In complexe organismen werken alle cellen tezamen, zoals de verschillende afdelingen van een fabriek. Bloedcellen transporteren zuurstof naar de verschillende organen, spiercellen contraheren om een persoon te doen bewegen, immuun cellen beschermen ons lichaam van infecties en neuronen zenden informatie naar onze hersenen.

Een cel kan worden voorgesteld als een zak gevuld met vloeistof, hoewel de vorm van cellen afhangt van de locatie en functie. De cel bestaat uit verschillende compartimenten, met de kern van de cel als meest belangrijke compartiment. Deze kern bevat al de informatie van de cel zijn identiteit, wat is opgeslagen in het DNA. De kern bevat al de informatie die de cel nodig heeft om te functioneren. Buiten het compartiment met de kern, bevat de cel nog andere compartimenten die tot verschillende functies van de cel bijdragen waaronder communicatie met andere cellen, het verwerken van afvalmateriaal en bijdrage tot de vorm van de cel.