Protein

Figuur 5: Voorstelling van een tight junction in de bloed – hersenbarrière (BBB)

Proteïnen

Proteïnen vormen een groep van moleculen met een zeer divers spectrum. Wanneer we de cel vergelijken met een kleine fabriek, zouden proteïnen vergelijkbaar zijn met al de werkkracht en het gereedschap, zoals de machines en de arbeiders. Tezamen zorgen zij voor het functioneren van de cel.

Proteïnen zijn net zoals Lego constructies opgebouwd uit kleinere bouwstenen die aminozuren genoemd worden. De volgorde en het aantal van deze bouwstenen bepaalt de primaire structuur van proteïnen. Proteïnen vormen unieke structuren doordat chemische interacties voorkomen tussen de aminozuren van dezelfde keten of van een andere keten. Dit geeft de proteïnen de mogelijkheid om hun specifieke biologische functies te vervullen. Deze functies zijn zeer divers en beslaan een heel spectrum aan eigenschappen, bestaande uit de vorming van meer simpele structuren zoals tubes welke vorm geven aan onze cellen, tot de meer complexe en gespecialiseerde functies van enzymen, hormonen, antilichamen en nog veel meer.