The BBB

Figuur 7: Schematische voorstelling van de BBB met zijn 3 voornaamste cellulaire componenten (EC, pericyten en astrocyten) en de verbindingsstructuren of junctions die de EC verzegelen. Deze junctions zorgen voor de vorming van een opeengepakte en strakke barrière. Verder kunnen rode bloedcellen, witte bloedcellen en andere componenten (paars) uit het bloed worden onderscheiden